Zebrania informacyjne dla rodziców:

1 września (środa) o godzinie 16.30 – w oddziałach dzieci trzyletnich
2 września (czwartek) o godzinie 17.00 – w oddziale dzieci czteroletnich, pięcioletnich

Ze względów na reżim sanitarny bardzo prosimy o przyjście jednej osoby z rodziny.