Ze względu na brak możliwości określenia końca pandemii COVID-19, a tym samym ustalenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego konieczne jest podjęcie decyzji w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych musi zostać zorganizowana w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom i pracownikom bezpieczne warunki pobytu w placówce.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, która skutkowała przemieszczaniem się dzieci miedzy placówkami, w obecnej sytuacji musi zostać zmieniona.

Pan Prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował, że dyżury wakacyjne we wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę zostają odwołane.

W okresie lipiec – sierpień 2020 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danej placówki, przez      6 tygodni. Przez okres 2,5-3 tygodni pozostaną zamknięte. Okres przerwy w funkcjonowaniu placówki, zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz.502) dyrektorzy przedszkoli/szkół uzgodnią wspólnie z radą przedszkola/radą rodziców.

Przedszkola/szkoły nie będą prowadziły zapisów na dyżury wakacyjne dla dzieci z innych placówek.

Przyjęte rozwiązanie oznacza, że w okresie wakacyjnym dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Natomiast rodzice będą zobowiązani zapewnić dziecku opiekę w czasie 2,5-3 tygodniowej przerwy w funkcjonowaniu przedszkola/szkoły.

W okresie wakacyjnym Przedszkole nr 406 będzie otwarte w dniach 20 lipca – 31 sierpnia 2020 r.
Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.
Informacje o zasadach przyjęć dzieci na okres wakacyjny będą podane w późniejszym terminie.