Na konkurs plastyczny pt. ” Kim będę gdy dorosnę?” wpłynęło 26 prac plastycznych. Wszystkie prace były piękne, oryginalne. Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość. Podziękowania kierujemy również do rodziców za zaangażowanie i współpracę.

O wynikach konkursu zdecydowało powołane w tym celu Jury, które jednoznacznie zdecydowało, że każda praca zasługuje na wyróżnienie.

Prace konkursowe