Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

Od 3 kwietnia 2024 r. ruszają zapisy na dyżur wakacyjny.

Zapisy, prowadzone są za pomocą elektronicznego systemu dostępnego pod adresem:

Kompleksowy system rekrutacji (pzo.edu.pl)

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych, korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego;

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”.

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 19 kwietnia do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola/oddziału przedszkolnego potrwa do 22 kwietnia do godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisu lub wersję papierową wniosku składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO „SZTUKA ORIGAMI”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO „SZTUKA ORIGAMI”

REGULAMIN   KONKURSU  PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

 „SZTUKA  ORIGAMI”

dla dzieci z Przedszkola nr 406 w Warszawie

ORGANIZATOR: 

Przedszkole nr 406 w Warszawie

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci
 • kształtowanie wyobraźni, koncentracji i sprawności manualnej
 • propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu

 

WARUNKI KONKURSU:

 • uczestnicy przygotowują origami przestrzenne lub modułowe
 • do pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą informacje:

– imię i nazwisko autora,

 • na podstawie prac jury wyłoni laureatów konkursu. Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: oryginalność pomysłu, stopień trudności, estetyka wykonania, dobór kolorystyki i rodzaju papieru
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz  dyplomy
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w konkursie bez konieczności ich zwrotu
 • każdy uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje regulamin konkursu
 • wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 406 w Warszawie. Obowiązki informacyjne RODO umieszczone są na stronie internetowej przedszkola: przedszkole406.pl

TERMINY:

 • dostarczenie prac: do 11 marca 2024r.
 • ogłoszenie wyników: 15 marca 2024r.

Zapraszamy