Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Załączniki do pobrania:

Materiały do pobrania dla obywateli Ukrainy:

 link do  strony  Urzędu Dzielnicy Bemowo , na której zamieszczone są  istotne informacje,  na bieżąco aktualizowane :

https://bemowo.um.warszawa.pl/organizacja-edukacji-dla-dzieci-z-ukrainy