Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu „#dyniowelove” jest Przedszkole nr 406
  w Warszawie.
 2. Konkurs ma charakter przedszkolny i skierowany jest do dzieci w wieku 2-5 lat uczęszczających do Przedszkola nr 406 w Warszawie.
 3. Przedmiotem konkursu jest dynia stanowiąca jesienną dekorację holu przedszkolnego, tj. dynia (warzywo) ozdobiona wg własnego pomysłu.
 4. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych zarówno wśród dorosłych, jak również w gronie najmłodszych.
 5. Prace na konkurs wykonują rodzice wraz z dzieckiem.
 • Technika: dowolna (wycinanie, naklejanie, malowanie, tworzenie kompozycji itp.). Do zgłaszanej pracy należy dołączyć również metryczkę z imieniem dziecka i nazwą grupy, do której uczęszcza. Prace należy dostarczyć do wychowawców grup.
 1. Przekazanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu „#dyniowelove”.
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 406 w Warszawie.
 3. Obowiązki informacyjne RODO umieszczone są na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole406.pl
 4. Po zakończeniu konkursu dyniowe dzieła przechodzą na własność Organizatora, z tym, że Organizator nie wyklucza możliwości oddawania prac konkursowych ich autorom.
 5. Przebieg konkursu:
 • Termin składania prac do 27 października 2023 roku. Prace zgłaszane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Prace będą oceniane przez Radę Pedagogiczną w oparciu o kreatywność, oryginalność, pomysłowość i wrażenia estetyczne. Za uczestnictwo w konkursie przewidziane są nagrody.
 • Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpią w dniu 31 października 2023 roku na terenie przedszkola.

 

ZAPRASZAMY!