REGULAMIN   KONKURSU  PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

 „SZTUKA  ORIGAMI”

dla dzieci z Przedszkola nr 406 w Warszawie

ORGANIZATOR: 

Przedszkole nr 406 w Warszawie

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci
 • kształtowanie wyobraźni, koncentracji i sprawności manualnej
 • propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu

 

WARUNKI KONKURSU:

 • uczestnicy przygotowują origami przestrzenne lub modułowe
 • do pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą informacje:

– imię i nazwisko autora,

 • na podstawie prac jury wyłoni laureatów konkursu. Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: oryginalność pomysłu, stopień trudności, estetyka wykonania, dobór kolorystyki i rodzaju papieru
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz  dyplomy
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w konkursie bez konieczności ich zwrotu
 • każdy uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje regulamin konkursu
 • wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 406 w Warszawie. Obowiązki informacyjne RODO umieszczone są na stronie internetowej przedszkola: przedszkole406.pl

TERMINY:

 • dostarczenie prac: do 11 marca 2024r.
 • ogłoszenie wyników: 15 marca 2024r.

Zapraszamy