Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ  2021

Odział I „PSZCZÓŁKI” 

Temat I: TUTAJ ROSŁY PAPROCIE 

 • rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
 • wdrażanie do uważnego słuchania.

Temat II: OD ZIARENKA DO BOCHENKA

 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • stworzenie możliwości do kulinarnego działania.

Temat III: BABCIA I DZIADEK 

 •   kształtowanie więzi rodzinnych,
 •  rozwijanie emocji- odczuwanie radości z przygotowania prezentu dla innych.

Temat IV: ZIMA I ZWIERZĘTA 

 • wyrobienie opiekuńczego stosunku do ptaków,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej.

Odział II „BIEDRONKI”

TEMAT I: WITAMY NOWY ROK 

 • dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie,
 • kultywowanie tradycji powitania Nowego Roku,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej,
 • utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku,
 • zachęcanie do składania życzeń,
 • rozwijanie pamięci muzycznej.

TEMAT II: ZWIERZĘTA ZIMĄ 

 • poznawanie sposobów pomagania ptakom i zwierzętom zimą,
 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków i zwierząt,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • zachęcanie do dokarmiania zwierząt,
 • rozwijanie motoryki małej.

TEMAT III: DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dziecka, z zastosowaniem liczebników głównych,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych,
 • rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi;
 • kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych.

TEMAT IV: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY

 • poszerzanie wiedzy dzieci o świecie – poznanie pracy rolnika, młynarza, piekarza i miejsc, w których pracują (pole, młyn, piekarnia); chleb jako owoc (symbol) ich ciężkiej pracy,
 • zapoznanie  z dawnymi i nowoczesnymi technologiami produkcji chleba oraz jej etapami,
 • poznanie podstawowych gatunków zbóż oraz zapoznanie dzieci z właściwościami mąki i rodzajami pieczywa,
 • podnoszenie świadomości związanej ze zdrowymi właściwościami chleba; wskazanie węglowodanów w Piramidzie Zdrowia,
 • kształtowanie właściwego stosunku do osób chorych na alergie pokarmowe.

Oddział „MISIE”

Temat I: MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA 

 • poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku,
 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,                                                
 • poszerzenie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku,                                                         
 •  poznawanie litery s, S,
 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim.

Temat II: ZIMA I ZWIERZĘTA 

 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • odkrywanie litery n, N,
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnych wysokościach,
 • poznanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • rozwijanie operacyjnego myślenia.

Temat III: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny,
 • odkrywanie litery b, B,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata  komunikatami niewerbalnymi,
 • docenianie wpływu babci i dziadka na wychowanie wnuków,
 • utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki.

Temat IV: PROJEKT EDUKACYJNY „STOP DLA AGRESJI”

 • zwrócenie uwagi na to, że nie wszystkie zachowania są aprobowane społecznie
 • kształtowanie świadomości dziecka dotyczącego dobrego zachowania.
 • kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci.
 • uświadomienie, że dokuczanie innym, znęcanie, bicie i ranienie innych nie jest w porządku.
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw.
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich.