Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MARZEC  2021

Odział I „PSZCZÓŁKI” 

Temat I: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS 

 • próby odczytywania informacji zakodowanych,
 •  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5,
 • stosowanie określeń „długi” i „krótki”,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • postrzegania oraz koncentracji uwagi.

Temat II: BAWIMY SIĘ W TEATR

 • rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci w zakresie mowy,
 • tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni,
 • ćwiczenie uważnego słuchania,
 • doświadczenia logiczne w zakresie segregowania; umuzykalnienie.

Temat III: WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT (OZNAKI WIOSNY)

 • wzbogacanie wiedzy na temat świata przyrody,
 • rozpoznawanie i nazywanie symboli pogodowych,
 • rozwijanie małej motoryki rąk,
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci.

Temat IV: WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT (WIOSENNY OGRÓDEK)

 • rozwijanie umiejętności poprawnego pod względem fleksyjnym stosowania rzeczowników,
 • próby kształtowania umiejętności dodawania,
 •  przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw,
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się.

Temat V: WIELKANOC

 • zachęcanie do uważnego słuchania utworów literackich,
 •  pobudzanie aktywności poznawczej dzieci,
 • czynne uczestnictwo w przygotowaniach do świąt Wielkanocnych,
 • kształtowanie małej motoryki rak poprzez wzmacnianie mięśni dłoni,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Odział II „BIEDRONKI”

TEMAT I: CZYSTA WODA ZDROWIA DODA- PROJEKT BADAWCZY 

 • rozbudzenie świadomości ekologicznej,
 • poszerzenie wiedzy na temat roli wody w przyrodzie, jej właściwościach i zastosowaniach,
 • stwarzanie okazji do obserwowania, oglądania, poznawania, przeżywania, doświadczania i badania.

TEMAT II: ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY  

 • rozwijanie wiadomości na temat życia egzotycznych zwierząt,
 • utrwalenie pojęcia duży, mały,
 • budzenie zainteresowania przyrodą,
 • bogacenie zasobu słownictwa.

TEMAT III: WITAJ WIOSNO ! 

 • wzbogacenie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania.

TEMAT IV: WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI- ZAKŁADAMY PRZEDSZKOLNY OGRÓDEK

 • rozpoznawanie i nazywanie nasion niektórych roślin ,
 • rozbudzanie zainteresowania tajemnicami przyrody oraz znaczeniem roślin dla naszego zdrowia,
 • poznanie warunków wzrostu roślin,
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się
 • poznanie sposobu hodowli niektórych roślin: w ziemi i na wodzie.

Temat V: WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

 • wzbudzenie zainteresowań folklorem,
 • poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • poznanie figury geometrycznej- koła.

Oddział „MISIE”

Temat I: ZWIERZĘTA Z NASZYCH PÓL I LASÓW

 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt polskich pól i lasów,
 • stwarzanie okazji do obserwowania, oglądania, poznawania, przeżywania, doświadczania i badania,
 • odkrywanie litery U- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • budzenie zainteresowania przyrodą.

Temat II: W MARCU JAK W GARNCU

 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny,
 • poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z powitaniem wiosny,
 • odkrywanie litery C- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • zapoznanie z kalendarzem pogody,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • bogacenie zasobu słownictwa.

Temat III: ZWIASTUNY WIOSNY 

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin oraz przyczyn ich ochrony,
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku,
 • Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia,
 • Odkrywanie litery Ł- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Temat IV: WIELKANOC 

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami,
 • odkrywanie litery F- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • poznawanie budowy i właściwości jajka.