Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Katarzyna Kondej

Katarzyna Kondej

Przewodniczący Rady Rodziców

Magdalena Wieczorek - Wójcik

Magdalena Wieczorek - Wójcik

Sekretarz

Iwona Padochin

Iwona Padochin

Skarbnik

Komisja rewizyjna

Anna Pokłosiewicz

Anna Pokłosiewicz

Przewodniczący

Aleksandra Jasińska

Aleksandra Jasińska

Członek

Anna Rosoła Dębek

Anna Rosoła Dębek

Członek