Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Agnieszka Ćwirko - Śladowska

Agnieszka Ćwirko - Śladowska

Przewodniczący Rady Rodziców

Agnieszka Paczóska- Wolak

Agnieszka Paczóska- Wolak

Sekretarz

Magdalena Wieczorek -Wójcik

Magdalena Wieczorek -Wójcik

Skarbnik

Komisja rewizyjna

Aneta Jóżak

Aneta Jóżak

Przewodniczący

Katarzyna Kondej

Katarzyna Kondej

Członek

Tomasz Grzyb

Tomasz Grzyb

Członek