6:30 – 8:20
 • Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo- gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne
8:20 – 8:30
 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00
 • Śniadanie.
9:00 – 10:00
 • Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia
  i zabawy edukacyjne.
10:00 – 10:15
 • Drugie śniadanie
10:15 – 11:45
 • Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11:45 – 12:00
 • Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:00 – 12:45
 • Obiad.
12:45 – 14:15
 • Odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze). Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
14:15 – 14:30
 • Czynności porządkowe, mycie rąk, przygotowanie do podwieczorku
14:30 – 15:00
 • Podwieczorek
15:00 – 17:30
 • Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie
  z dziećmi wydarzeń dnia.Rozchodzenie się dzieci.

.